Dilerskie ceny (z VAT) oraz modyfikacje czujnika

Mini
/bez akcelerometru,
izolatory
12 mies. Gwarancja RS-485 interfejs
/wszystkie funkcje
1000V Galwaniczne rozwi?zanie Akcelerometr 12 mies. Gwarancja Ochronionypatentem
F-series
/wszystkie funkcje
1000V Galwaniczne rozwi?zanie Akcelerometr 12 mies. Gwarancja Ochronionypatentem
A-series
/wszystkie funkcje
1000V Galwaniczne rozwi?zanie Akcelerometr 12 mies. Gwarancja Ochronionypatentem

Za ?yczeniem zleceniodawcy, mo?emy zmieni? nazw?, metkowanie, logotyp naszego sprz?tu. Dla dok?adnej informacji, zwi??cie si? z nami po wskazanych w kontaktach telefonach. Mo?ecie zwi?kszy? sw?j status i autorytet w oczach klienta, postawiwszy sprz?t zrobiony specjalnie dla waszej kompanii.